Kayısı / Kayısı Çeşitleri


YERLİ VE YABANCI KAYISI ÇEŞİTLERİ

Bugün dünyada 1750’nin üzerinde kayısı çeşidi ve melezi bulunmakla birlikte her ülkede ekonomik anlamda yetiştiriciliği yapılan kayısı çeşidi sayısı 5-10’u geçmemektedir. Bu bölümde ülkemizde ve yurtdışında yetiştirilen önemli bazı kayısı çeşitlerinin özellikleri verilmiştir.

Yerli Kayısı Çeşitleri

Hacıhaliloğlu

Malatya’nın en önemli kurutmalık kayısı çeşididir. Malatya’daki kayısı ağacı varlığının yaklaşık % 73’nü oluşturur. Tahmini olarak 1900’lü yılların başında Malatya’nın 12 km kuzey- doğusundaki H.Haliloğlu çiftliğinde bir seleksiyon sonucu bulunmuştur.

Ağaçları yüksek boylu, dik, dalları yayvan, çok kuvvetli ve çabuk büyür. Kuvvetli ve sulanan topraklarda her yıl ürün verir. Beyaz renkli çiçeklere sahiptir. Verimi orta, dona, kurağa ve hastalıklara (monilya ve çil) karşı hassastır. İyi bakılmayan ağaçlar peryodisite gösterme eğilimindedir. Zayıf topraklarda ve kurak şartlarda abortif dişi organ oluşturur, çiçek tozlarının çimlenme yüzdesi düşer.

Hacıhaliloğlu kayısı çeşidi içerisinde meyve rengi, şekli, ağırlığı, SÇKM miktarı ve ağaç verimi bakımından geniş varyasyonlar bulunmaktadır. Malatya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen “Hacıhaliloğlu Çeşidinde Klon Seleksiyonu” çalışmasıyla kaliteli klonlar seçilmeye çalışılmaktadır.

Meyveleri orta irilikte, 25-35 g ağırlıkta, meyve şekli oval, simetrik, meyve kabuk (L65.59 a+9.54 b+41.4) ve et rengi sarı, kırmızı yanak oluşturma eğilimindedir (Şekil 1). Meyve kabuğu incedir. Meyvelerin yola dayanımı iyidir. Meyve eti sert dokuludur. Meyve az sulu, çok tatlı, aromalı, pH 4.5-4.8, Suda çözünür kuru madde miktarı (SÇKM) % 24-28 ve toplam asitlik % 0.20-0.40’dır. Çekirdek şekli oval, 1.7-2.2 g ağırlığında, tatlı ve meyve etine yapışık değildir. Malatya’da Temmuz ayının ikinci haftasında olgunlaşır. Soğuklama gereksinimi 850-1000 saattir.

Meyveleri ağaç üzerinde kademeli olgunlaşır. Önce ağacın üst, sonra orta, en son ise alt dallardaki meyveler olgunlaşır. İyi güneş almayan ağaçlarda bu kademeli olgunlaşma çok daha barizdir. Hasat bu olgunlaşmaya paralel olarak 2 veya 3 defada yapılmalıdır. Aksi taktirde kurutma randımanı düşer.

Olgunlaşan meyvede meyve eti uçtan itibaren yumuşar ve sulanır. Hasat zamanı meyvenin dalla bağlantısı orta düzeydedir. Yaş meyveleri yüksek şeker içeriğinden dolayı fazla miktarda özellikle aç karnına yendiğinde bağırsakları bozar, ishal yapar. Doğal bir müshil ilacı özelliğine sahiptir. İshal birkaç tane bademi yenilerek önlenir.

Çekirdeklerinden kuvvetli ve homojen çöğürler elde edilir. Hacihaliloğlu çeşidinin çekirdeğinden yetişen ağaçlara halk arasında “Yeğen” denir. Yeğen'in çekirdekleri tatlı olup meyveleri Hacıhaliloğlu'na benzemekle birlikte SÇKM miktarı ve kuru kayısı randımanı daha düşüktür.

Hasanbey

1930 Yılında Malatya’nın eski Belediye Başkanlarından Hasan Derinkök’ün bahçesinde bulunan Malatya’nın en önemli sofralık kayısı çeşididir. Çeşidin SÇKM miktarı yüksek olması nedeniyle önceleri kurutularak değerlendirilmiş fakat daha sonra çeşidin turfanda, iri meyveli ve yola dayanımının iyi olması nedeniyle son yıllarda sofralık tüketimi bir hayli artmıştır. Ayrıca meyvenin heterojen olgunlaşması ve kükürt odasında diğer çeşitlere göre kükürt dioksidi daha geç absorbe etmesi gibi kurutma için olumsuz özelliklerinden dolayı kurutmalık olarak değerlendirme şekli günümüzde azalmıştır.

Ağaç şekli yayvan olup kuvvetli büyür. Dalları sarkıktır. Ağaçların verimliliği orta düzeydedir. Meyve kalp şeklinde, iri, 40-55 g ağırlığında, meyve eti sert dokulu ve tatlıdır. Meyve kabuk (L63.43 a+9.02 b+40.9) ve et rengi sarıdır. SÇKM miktarı % 18-22, pH 4.9-5.1 ve toplam asitlik % 0.10-0.20’dir. Çekirdek uzun-oval, 2.0-2.8 g ağırlığında, tatlı ve meyve etine yapışık değildir. Malatya’da Haziran sonu Temmuz başında olgunlaşır. Diğer çeşitlere göre erkencidir. Meyvesinin iri, gösterişli ve yola dayanımının iyi olması nedeniyle büyük tüketim merkezilerine gönderilmeye uygun bir çeşit olup pazarda yüksek fiyatlardan alıcı bulmaktadır.

Meyve heterojen olgunlaşır. Meyvenin bir yanağı olgunlaşıp yumuşadığı halde diğer yanağı ham ve serttir. Kükürtlenerek kurutulacak meyvelerin tam olgunlaşması beklenmeden hasat edilip kükürt odalarında diğer çeşitlere göre daha uzun süre bekletilmesi gerekir. Aksi durumda çeşit daha az kükürt absorbe edeceğinden kurutma sonrası meyve rengi kırmızı veya açık turuncu renkte olur. Çeşidin soğuklama gereksinimi 950-1600 saattir. Olgunlaşan meyvelerin dalla bağlantısı zayıfladığından hafif bir rüzgarda bile fazla döküm yapar. Meyveleri çil hastalığına dayanıklıdır. Bazen meyve koparıldığında sap çukuru parçalanmaktadır.

Kabaaşı

Malatya’da 1970’li yıllarda yapılan bir seleksiyon çalışması sonucu bulunmuş kurutmalık bir kayısı çeşididir. Son yıllarda Malatya ve çevresinde geniş miktarda yetiştirilmeye başlanmış, Malatya'da ağaç sayısı bakımından Hacıhaliloğlu çeşidinden sonra ikinci sıraya yerleşmiştir.

Ağaçları orta büyüklükte, dik ve kuvvetli gelişir. Ağaç verimliliği orta düzeydedir. Meyve orta irilikte, 30-35 g ağırlığında, meyve oval şekilli, meyve kabuk (L66.71 a+12.70 b+43.08) ve et rengi sarıdır. Meyve tatlı, pH 3.8-4.6 ve toplam asitlik % 0.30-0.45, SÇKM miktarı % 24-26’dır. Meyve eti sert dokuludur. Çekirdek şekli oval, 1.9-2.4 g ağırlığında, tatlı ve meyve etine yapışık değildir. Malatya’da Temmuz ayı ortasında olgunlaşır.

Ağaçları çiçek monilyasına hassas olup, çil hastalığına ve dona dayanımı Hacihaliloğlu çeşidine göre daha iyidir. Genç fidan döneminde kuvvetli sürgün verir ve dalları gevrektir.

Soğancı

Malatya Zirai Araştırma İstasyonu tarafından yapılan bir seleksiyon çalışması sonucu merkeze bağlı Tecde köyünde Tosunoğlu ailesinin bahçesinde bulunmuştur. Tosunoğlu ve Soğanoğlu gibi sinonimleri bulunmaktadır.

Ağaçları iri, dik-yayvan şekilli olup orta derecede verimlidir. Meyveleri 28-38 g ağırlığında, yuvarlak şekilli, meyve kabuk (L59.64 a+12.12 b+35.85) ve et rengi sarıdır. Meyve tatlı, pH 4.5-4.7, SÇKM miktarı % 23-26 ve toplam asitlik % 0.28-0.35’dir. Meyve eti sert dokuludur. Çekirdek yuvarlak şekilli, 1.8-2.2 g ağırlığında ve tatlı olup meyve etine yarı yapışıktır. Malatya’da Temmuz ayının ikinci haftası olgunlaşır

Meyveleri parlak ve gösterişli olduğundan son zamanlarda sofralık olarak tüketimi artmıştır. Hasat zamanı meyvenin dalla bağlantısı zayıf olduğundan fazla miktarda döküm yapar. Meyveleri olgun hasat edildiğinde kükürt gazını absorbe etmesi zayıflar ve çekirdeği çıkarılırken meyve eti parçalanır. Bu yüzden kurutulacak meyveler aşırı olgunlaşmadan hasat edilmelidir.

Çataloğlu

Malatya’nın kurutmalık kayısı çeşididir. Dik-yayvan habitüse sahip Çataloğlu çeşidinin dalları aşağı doğru sarkıktır. Ağaçları verimlidir. Ağaç gövdesi gri, dalları açık kahve rengindedir. Meyvesi orta irilikte, 25-35 g ağırlığında, oval şekilli, meyve kabuk (L65.80 a+9.10 b+36.9) ve et rengi sarıdır Meyvenin güneş gören kısmında kırmızı yanak oluşturur. Meyve eti sert, tatlı, lezzetli, az sulu ve meyve simetrik iki parçadan oluşur. SÇKM miktarı % 24-28, pH 4.5-4.9 ve toplam asitlik % 0.10-0.25 arasında değişir. Çekirdek oval şekilli, 1.7-2.1 g ağırlığında, tatlı ve meyve etine yapışık değildir. Hasanbey kayısı çeşidinden sonra çiçek açar, Malatya şartlarında Temmuzun ikinci haftası olgunlaşır. Çataloğlu çeşidi Hacıhaliloğlu çeşidine çok benzer, çoğu kere birbirleriyle karıştırılır. Gerçekten de renk, şekil ve görünüş bakımından birbirlerini andırlar. En önemli farkları Çataloğlu meyvesinde daha az tüy bulunur, bu yüzden meyve daha parlaktır.

Çöloğlu

Malatya’nın sofralık ve kurutmalık kayısı çeşididir. Çöloğlu hoş kokulu ve güzel aromaya sahip olup ağızda güzel tat bırakır. Orta büyüklükteki ağaçların dalları yayvan ve açık olup kuvvetli gelişir. Ağaçları kurağa dayanıklı fakat çil ve monilya hastalıklarına karşı hassastır. Ağaç verimliliği orta düzeydedir.

Meyve yuvarlak şekilli, 25-35 g ağırlığında, karın çizgisi belirgin ve asimetrik iki parçadan oluşur. Meyve kabuk (L66.9 a+14.81 b+37.9) ve et rengi sarıdır. Meyve çok tatlı ve yumuşak dokuludur. pH 4.7-5.1 ve SÇKM miktarı % 22-25 arasında değişir. Çekirdek şekli yuvarlak, 1.9-2.3 g ağırlığında, tatlı ve meyve etine yapışık değildir (Şekil 6). Malatya şartlarında Temmuz ayının ikinci haftası olgunlaşmaya başlar. Olgunlaşma zamanı meyveleri uç kısmından yumuşamaya başlar. Meyve hasat süresi kısa olup zamanında hasat edilmezse fazla döküm yapar. Uzak mesafelere taşınmaya tahammülü yoktur. Sofralık olarak tüketilmesinin yanı sıra reçel yapımına ve kabuk şeklinde kurutmaya uygundur.

Alyanak

İzmir’in erkenci sofralık kayısı çeşididir. Ağaç şekli yayvan olup, kuvvetli büyür. Ağaç verimliliği yüksektir. Meyveler 30-45 g ağırlığında, basık oval şekilli, meyve kabuk (L60.98 a+15.49 b+44.38) ve et rengi turuncu olup kuvvetli şekilde kırmızı yanak oluşturur. Meyve belirgin şekilde asimetrik iki parçadan oluşur.

Meyveleri mayhoş, yumuşak dokulu, pH 3.5-3.9, SÇKM miktarı % 12-14 ve toplam asitlik % 0.9-1.1’dir. Çekirdek yassı-oval şekilli, 2.5-3.2 g ağırlığında, acı ve meyve etine yapışık değildir. Malatya şartlarında Haziran sonu Temmuz ayının birinci haftasında olgunlaşır.

Şalak (Aprikoz)

Iğdır ve Kağızman bölgesinin sofralık kayısı çeşididir. Bu çeşidin orijini tam olarak bilinmemektedir. Ermenistan’da bu çeşide Erevani denmektedir. Yayvan taçlı fakat çok kuvvetli büyüyen ağaçlar meydana getirir. Ağaçları çok verimlidir.

Meyve şekli eliptiktir. Meyve oldukça iri olup ortalama meyve ağırlığı 50-65 g arasında değişir. Meyve kabuk (L64.78 a+10.13 b+39.63) ve et rengi sarıdır. Meyve tatlı ve meyve et dokusu orta sertliktedir. Meyve belirgin şekilde simetriktir. Çekirdekleri uzun şekilli, tatlı, 2.1-2.6 g ağırlığında ve meyve etine yapışık değildir. SÇKM miktarı % 17-20, pH 4.4-4.8 ve toplam asitlik % 0.30-0.50’dir. Erkenci bir çeşit olup meyveleri Malatya şartlarında Haziran ayının son haftasında olgunlaşmaya başlar.

Şekerpare

Ülkemizin birçok yerinde değişik kayısı çeşitlerine Şekerpare ismi verilmekle birlikte Iğdır Şekerparesi en tanınmış olanıdır. Iğdır ve çevresinde sofralık ve kurutmalık olarak yetiştirilmektedir. Ağaç şekli yayvan olup kuvvetli büyür. Ağaçları yüksek verimlidir.

Meyve ufak, 25-30 g ağırlığında, oval şekilli, meyve kabuk (L62.44 a+13.89 b+34.39) ve et rengi sarıdır. Meyve tatlı, et dokusu orta sertlikte olup meyveler belirgin bir şekilde kırmızı yanak oluşturur. Meyve kabuğu paslı ve beneklidir. Yuvarlak şekilli çekirdekleri tatlı olup 1.8-2.3 g ağırlığında ve meyve etine yapışık değildir. SÇKM miktarı % 20-25, pH 4.1-5.2 ve toplam asitlik % 0.20-0.30’dur. Meyveleri Malatya şartlarında Temmuz ayının birinci haftası olgunlaşmaya başlar. Soğuklama gereksinimi 950-1000 saattir.

Tokaloğlu-Erzincan

Erzincan’ın sofralık kayısı çeşididir. Ağaçları dik şekilli olup kuvvetli gelişir. Meyveleri oval şekilli, 40-55 g ağırlığındadır. Meyve kabuk (L64.71 a+10.79 b+42.34) ve et rengi sarıdır. Tatlı yumuşak dokulu, SÇKM miktarı % 16-18, pH 2.5-3.8 ve toplam asitlik % 1.0-1.4’tür. Çekirdekleri eliptik şekilli, 2.4-3.0 g ağırlığında, tatlı ve meyve etine yarı yapışıktır. Meyveleri Malatya şartlarında Temmuz ayının birinci haftası olgunlaşmaya başlar. Çeşidin soğuklama ihtiyacı 950-1229 saattir.

Tokaloğlu-Yalova

Yalova’nın sofralık kayısı çeşididir. Dik-yayvan şekilli ağaçları kuvvetli gelişir. Ağaç verimliliği yüksektir. Meyve yuvarlak şekilli ve 35-50 g ağırlığındadır. Meyve kabuk (L59.78 a+10.92 b44.54) ve et rengi sarıdır. Meyvenin dikiş yeri belirgin ve simetrik iki parçadan oluşmuştur. Meyvelerin yanak oluşturma eğilimi zayıftır. Meyve tatlı, yumuşak dokulu, SÇKM miktarı 15-18, pH 3.4-3.9 ve toplam asitlik % 0.9-1.4’dür. Çekirdekleri yuvarlak şekilli, 2.2-2.7 g ağırlığında, acı ve meyve etine yapışık değildir. Meyveleri Malatya şartlarında Haziran ayının üçüncü haftası olgunlaşır.

Tokaloğlu-Konya Ereğli

Konya’nın sofralık kayısı çeşididir. Dik şekilli ağaçları orta kuvvette büyür. Ağaç verimliliği ortadır. Meyve kalp şeklinde, dikiş yeri belirgin ve asimetrik olup meyve ağırlığı 32-40 gram arasındadır. Meyve kabuk rengi turuncu (L65.90 a+14.11 b+43.03) ve et rengi sarıdır. SÇKM miktarı % 17-19, pH 3.9-4.5 ve toplam asitlik % 1.0-1.4’dür. Çekirdek oval şekilli, 2.2-2.7 g ağırlığında tatlı ve meyve etine yapışık değildir. Malatya şartlarında Temmuz ayının 3. haftası olgunlaşır.

Şam

Ege bölgesinin erkenci sofralık kayısı çeşididir. Ağaçları dik şekilli olup zayıf gelişir. Ağaç verimi orta düzeydedir. Meyve şekli yuvarlak, 25-35 g ağırlığında, karın çizgisi belirgin ve simetriktir. Meyve kabuk (L67.33 a+12.46 b+38.90) ve et rengi sarı, meyve yumuşak dokulu ve az tatlıdır. Çekirdekleri iri, 2.2-2.8 g ağırlığında, acı ve meyve etine yapışık değildir. SÇKM miktarı % 12-15, pH 3.2-3.8 ve toplam asitlik 1.2-1.8'dir. Malatya şartlarında Haziran sonu-Temmuz başında olgunlaşır.

Turfanda İzmir

İzmir’in erkenci sofralık kayısı çeşididir. Ağaçları dik şekilli ve kuvvetli gelişir. Ağaçları çok verimlidir. Meyve oval şekilli, 35-40 g ağırlığında, mayhoş ve yumuşak dokuludur. Meyve kabuk (L56.23 a+10.06 b+38.72) ve et rengi sarıdır. Meyve karın çizgisi belirgin ve asimetrik iki parçadan oluşur. SÇKM miktarı % 13-15, pH 3.7-4.1 ve toplam asitlik % 1.1-1.5’dir. Çekirdek şekli oval, 2.1-2.5 g ağırlığında, acı ve meyve etine yapışık değildir. Meyveleri Malatya şartlarında Haziran ayının ikinci haftasından itibaren olgunlaşmaya başlar.

İri Bitirgen

Tekirdağ’ın geçci sofralık ve kurutmalık kayısı çeşididir. Zayıf gelişen ağaçları dik-yayvan şekillidir. Ağaç verimliliği ortadır. Meyve şekli oval, 33-40 g ağırlığında, az tatlı ve sert dokuludur. Meyve kabuk (L56.72 a+8.26 b+33.54) ve et rengi turuncudur. Meyve karın çizgisi belirgin ve asimetriktir. SÇKM miktarı % 18-21, pH 4.2-4.8 ve toplam asitlik 0.4-0.7’dir. Çekirdek şekli oval, 2.0-2.6 g ağırlığında, tatlı ve meyve etine yapışık değildir. Meyveleri Malatya şartlarında Temmuz ayının ikinci yarısı olgunlaşır.

İmrahor

Ege bölgesinin erkenci sofralık kayısı çeşididir. Dik şekilli zayıf büyüyen ağaçlara sahiptir. Ağaç verimliliği yüksektir. Meyveleri yuvarlak şekilli, 30-35 g ağırlığında, meyve karın çizgisi belirgin ve meyve simetrik iki parçadan oluşur. Meyve kabuk rengi turuncu (L57.23 a+10.40 b+35.9) ve et rengi sarıdır. Meyve et dokusu yumuşak ve tatlıdır. Çekirdek yuvarlak şekilli, acı, 2.3-2.8 g ağırlığında ve meyve etine yarı bağlıdır. SÇKM miktarı % 14-15, pH 3.3-3.8 ve toplam asitlik % 0.8-1.2’dir. Malatya şartlarında Haziran sonu Temmuz başında olgunlaşır.

Karacabey

Bursa’nın erkenci sofralık kayısı çeşididir. Ağaçları yayvan şekilli olup zayıf büyür. Ağaç verimliliği yüksektir. Meyve kalp şeklinde, 35-45 g ağırlığında, meyve karın çizgisi belirgin ve simetriktir. Meyve kabuk (L61.17 a+9.48 b+44.24) ve et rengi turuncudur. Meyve kuvvetli yanak oluşturur. Meyve az tatlı ve gevrektir. SÇKM miktarı % 12-14, pH 3.4-4.0 ve toplam asitlik % 0.9-1.4 arasında değişir. Çekirdek oval şekilli, acı, 2.6-3.1 g ağırlığında ve meyve etine yarı bağlıdır. Malatya şartlarında Temmuz başında olgunlaşır.

Çiğli

İzmir’in sofralık kayısı çeşididir. Ağaçları yayvan şekilli ve orta kuvvette gelişir. Ağaç verimliliği orta düzeydedir. Meyve şekli basık-yuvarlak, 20-25 g ağırlığında ve meyve simetrik iki parçadan oluşmuştur. Meyve kabuk rengi turuncu (L56.73 a+11.49 b+38.90), et rengi sarıdır. Meyve az tatlı ve yumuşak dokuludur. SÇKM miktarı % 14-15, pH 3.6-3.9 ve toplam asitlik % 1.2-1.5 arasında değişir. Çekirdek yuvarlak şekilli, tatlı, 1.6-2.0 g ağırlığında ve meyve etine yarı bağlıdır. Malatya şartlarında Temmuz ayının birinci haftasında olgunlaşır.

Sakıt 2

Akdeniz bölgesinin geçci sofralık kayısı çeşididir. Ağaçları küçük, yayvan taçlı ve zayıf gelişir. Ağaç verimliliği yüksektir. Meyve kalp şeklinde, 25-35 g ağırlığında , meyve karın çizgisi belirgin ve simetriktir. Meyve kabuk (L62.78 a+10.34 b+43.82) ve et rengi sarıdır. Meyve belirgin biçimde kırmızı yanak oluşturur. SÇKM miktarı % 17-20, pH 4.4-4.9 ve toplam asitlik % 0.5-0.8’dir. Çekirdek oval şekilli, tatlı, 1.6-2.0 g ağırlığında ve meyve etine yapışık değildir. Malatya şartlarında Temmuz ayının ikinci yarısında olgunlaşır.

Mahmudun Eriği

Erzincan’ın sofralık ve kurutmalık kayısı çeşididir. Ağaçları dik şekilli olup kuvvetli büyür. Ağaç verimliliği orta düzeydedir. Meyve oval şekilli, 35-50 g ağırlığında, meyve karın çizgisi belirgin ve simetriktir. Meyve kabuk (L67.55 a+11.76 b+46.90) ve et rengi sarı olup meyve kuvvetli yanak oluşturur. SÇKM miktarı % 24-26, pH 4.8-5.2 ve toplam asitlik % 0.3-0.5 arasında değişir. Çekirdek oval şekilli, 2.3-2.7 g ağırlığında, tatlı ve meyve etine yapışık değildir. Malatya şartlarında Temmuzun ikinci haftasında olgunlaşır.

Adilcevaz-5

Bitlis’in sofralık ve kurutmalık kayısı çeşididir. Ağaçları dik şekilli olup kuvvetli büyür. Meyve şekli oval, 40-50 g ağırlığında, karın çizgisi belirgin ve simetrik iki parçadan oluşur. Meyve kabuk (L68.12 a+9.91 b+44.70) ve et rengi sarıdır. Meyve kırmızı yanak oluşturur. Meyve tatlı ve sert dokuludur. SÇKM miktarı % 26-28, pH 4.8-5.1 ve toplam asitlik % 0.5-0.7 arasında değişir. Çekirdek oval şekilli, tatlı, 2.1-2.5 g ağırlığında ve meyve etine yapışık değildir. Malatya şartlarında Temmuz ayının ikinci yarısında olgunlaşır.

Turfanda Eskimalatya

Malatya’nın çok erkenci sofralık kayısı çeşididir. Ağaçları dik şekilli olup kuvvetli büyür. Ağaç verimliliği yüksektir. Meyve şekli oval, 30-45 g ağırlığında, meyve karın çizgisi belirgin ve simetrik iki parçadan oluşur. Meyve kabuk (L64.79 a+11.62 b+41.13) ve et rengi sarıdır. Meyve az tatlı ve yumuşak dokuludur. SÇKM miktarı % 13-15, pH 3.3-3.7 ve toplam asitlik 1.2-1.4 arasında değişir. Çekirdek yuvarlak, 2.5-3.0 g ağırlığında, acı ve meyve etine yarı bağlıdır. Malatya şartlarında Haziran ayının ikinci yarısında olgunlaşmaya başlar.

Çekirge 52

Bursa’nın sofralık kayısı çeşididir. Ağaçlar yayvan şekilli olup kuvvetli büyür. Meyve oval şekilli, 40-50 g ağırlığında, meyve karın çizgisi belirgin ve asimetrik iki parçadan oluşur. Meyve kabuk (L56.22 a+9.06 b+38.10) ve et rengi turuncudur. Meyve tatlı ve yumuşak dokuludur. SÇKM miktarı % 15-17, pH 3.9-4.1 ve toplam asitlik %1.1-1.6 arasında değişir. Çekirdek yuvarlak, 2.3-2.9 g ağırlığında, tatlı ve meyve etine az bağlıdır. Malatya şartlarında Temmuzun birinci haftasında olgunlaşmaya başlar.

Hacıkız

Malatya’nın sofralık ve kurutmalık kayısı çeşididir. Ağaçları dik, dalları yayvan olup kuvvetli büyür. Ağaç verimliliği yüksektir. Meyve şekli oval, 30-40 g ağırlığında, kokulu ve gösterişlidir. Olgunlaştığında meyvenin zaman geçirilmeden hasat edilmesi gerekir. Aksi taktirde meyveler toplanmaya zaman bırakmadan kendiliğinden dökülür. Meyve karın çizgisi belirgin ve asimetrik iki parçadan oluşur. Meyve kabuk (L69.54 a+10.61 b+39.12) ve et rengi sarıdır. Meyve tatlı ve sert dokuludur. SÇKM miktarı % 18-21, pH 4.5-4.7 ve toplam asitlik % 0.3-0.5 arasında değişir. Çekirdek oval, 2.0-2.5 g ağırlığında, tatlı ve meyve etine bağlı değildir. Meyveleri kükürtleme sırasında kükürt gazını kolay absorbe eder. Kabuk şeklinde kurutmaya uygundur. Malatya şartlarında Temmuz ayının ikinci haftası olgunlaşır.

İsmailağa

Malatya’nın sofralık ve kurutmalık kayısı çeşididir. Ağaçları dik olup kuvvetli büyür. Kurak ve kötü beslenme şartlarında peryodisite gösterir. Meyve şekli oblong, 40-50 g ağırlığında ve gösterişli meyvelere sahiptir. Meyve karın çizgisi belirgin ve simetrik iki parçadan oluşur. Meyve kabuk (L55.90 a+15.24 b+40.21) ve et rengi sarıdır. Meyve tatlı ve sert dokuludur. SÇKM miktarı % 21-24, pH 4.4-4.6 ve toplam asitlik % 0.5-0.7 arasında değişir. Çekirdek uzun, 2.3-2.8 g ağırlığında, tatlı ve meyve etine bağlı değildir. Malatya şartlarında Temmuz ayının ikinci haftası olgunlaşır. Meyveleri kükürt gazını zor absorbe ettiğinden kükürt odalarında daha uzun süre bekletilmesi gerekir.

Ethembey

Edirne’nin sofralık kayısı çeşididir. Ağaçları dik olup orta kuvvetli büyür. Meyve kalp şeklinde, 30-40 g ağırlığındadır. Meyve karın çizgisi belirgin ve asimetrik iki parçadan oluşur. Meyve kabuk (L54.34 a+12.79 b+39.02) ve et rengi sarıdır. Meyve tatlı ve yumuşak dokuludur. SÇKM miktarı % 13-15, pH 3.6-3.9 ve toplam asitlik 0.9-1.3 arasında değişir. Çekirdek oval şekilli, 2.0-2.5 g ağırlığında, acı ve meyve etine bağlı değildir. Malatya şartlarında Temmuz ayının ikinci haftası olgunlaşır.

Kuru Kabuk

Malatya’nın sofralık ve kurutmalık kayısı çeşididir. Malatya ve çevresinde “gavur aşısı” da denmektedir. Meyveleri iri gösterişli ve kokuludur. Ağaçları verimli fakat monilya ve çil hastalığına hassastır. Çekirdeği çok iri olduğundan daha çok kabuk şeklinde kurutmaya uygundur. Yola dayanımı iyi olmadığından mahalinde tüketilir. Meyve oval şekilli ve 35-40 g ağırlığındadır. Meyve karın çizgisi belirgin ve asimetriktir. Meyve et (L56.40 a+11.45 b+39.12) ve kabuk rengi sarıdır. SÇKM miktarı % 14-17, pH 3.4-3.8 ve toplam asitlik % 1.1-1.4 arasında değişir. Çekirdek oval şekilli, tatlı ve 2.3-2.8 g ağırlığındadır. Malatya şartlarında Haziran sonunda olgunlaşır.

Yukarıda özellikleri verilen bu kayısı çeşitlerinin dışında Osmanonbaşı, Kokulu, İmamoğlu, Darende ve Sarılök gibi kayısı çeşitlerimiz bugün maalesef kaybolmuş durumdadır.

Yabancı Kayısı Çeşitleri

Paviot

Fransa’nın sofralık kayısı çeşididir. Ağaçları yayvan şekilli olup kuvvetli büyür ve orta derecede verimlidir. Meyveleri orta irilikte, 30-50 g ağırlığında, basık yuvarlak şekillidir. Karın çizgisi belirgin ve meyve simetrik iki parçadan oluşur. Meyve eti yumuşak dokulu, tatlı, sulu ve kokuludur. Meyve kabuk rengi turuncu (L60.55 a+23.07 b+41.77), et rengi sarıdır. Yuvarlak şekilli çekirdekleri acı ve meyve etine yarı yapışık olup ağırlığı 3.0-3.8 g arasındadır. SÇKM miktarı % 12-15, pH 3.5-4.2 ve toplam asitlik % 0.40-0.65’dir. Meyveleri Malatya şartlarında Temmuz ayı ortasında olgunlaşır.

Canino

İspanya’nın sofralık kayısı çeşididir. Ağaçları dik-yayvan şekilli ve orta kuvvettedir. Ağaç verimliliği ortadır. Meyveleri orta irilikte, oval şekilli ve 30-40 g ağırlığındadır. Meyve eti yumuşak dokulu, tatlı ve suludur. Meyve karın çizgisi belirgin ve asimetrik iki parçadan oluşur. Meyve kabuk (L57.28 a+10.14 b+36.90) ve et rengi turuncudur. Oval şekilli çekirdekleri, 1.8-2.2 g ağırlığında, tatlı ve meyve etine yarı yapışıktır. SÇKM miktarı % 14-16, pH 3.5-4.2 ve toplam asitlik % 0.80-1.10’dur. Meyveleri Malatya şartlarında Temmuz ayının ikinci haftasında olgunlaşır.

Stark Early Orange

ABD’nin erkenci sofralık kayısı çeşididir. Ağaçları çok dik şekilli ve kuvvetli büyür. Ağaç verimliliği ortadır. Meyveleri 45-55 g ağırlığında ve yuvarlak şekillidir. Meyve eti yumuşak dokulu, tatlı ve suludur. Meyvenin karın çizgisi belirgin ve simetrik iki parçadan oluşur. Meyve kabuk (L55.12 a+10.54 b+35.35) ve et rengi turuncudur. Yassı-oval şekilli çekirdekleri, 2.4-3.0 g ağırlığında, acı ve meyve etine yapışık değildir. SÇKM miktarı % 13-15, pH 3.1-3.5 ve toplam asitlik % 0.90-1.10 arasında değişir. Meyveleri Malatya şartlarında Haziran ayının sonlarında olgunlaşır.

Hungarian Best

Macaristan’ın sofralık kayısı çeşididir. Ağaç şekli yayvan olup kuvvetli gelişir. Ağaç verimliliği oldukça yüksektir. Meyveleri 35-45 g ağırlığında ve yuvarlak şekillidir. Meyve tatlı ve yumuşak dokuludur. Meyve karın çizgisi belirgin ve simetrik iki parçadan oluşur. Meyve kabuk (L57.80 a+12.59 b+37.55) ve et rengi turuncudur. Yuvarlak şekilli çekirdekleri, 2.2-2.6 g ağırlığında, tatlı ve meyve etine az bağlıdır. SÇKM miktarı % 14-16, pH 3.6-4.0 ve toplam asitlik % 1.20-1.50’dur. Meyveleri Malatya şartlarında Temmuzun ikinci yarısı olgunlaşır.

Cafona

İtalya’nın sofralık kayısı çeşididir. Ağaçları dik-yayvan şekilli ve orta kuvvettedir. Meyve şekli yuvarlak olup meyve ağırlığı 35-45 g arasında değişmektedir. Meyve eti gevrek ve tatlıdır. Meyvenin karın çizgisi belirgin ve simetrik iki parçadan oluşur. Meyve kabuk (L60.24 a+12.55 b+37.41) ve et rengi turuncudur. Çekirdekleri oval şekilli, 2.1-2.5 g ağırlığında, acı ve meyve etine yapışıktır. SÇKM miktarı % 15-17, pH 4.2-4.7 ve toplam asitlik % 0.6-0.7 arasında değişir. Meyveleri Malatya şartlarında Temmuz ayının ikinci haftası olgunlaşır.

Precoce de Colomer

Fransa’nın erkenci sofralık kayısı çeşididir. Dik şekilli, orta kuvvette ve verimli ağaçlara sahiptir. Kalp şeklindeki meyveleri 30-35 g ağırlığındadır. Meyve eti yumuşak dokulu ve ekşi tattadır. Meyvenin karın çizgisi belirgin ve asimetrik iki parçadan oluşur. Meyve kabuk (L62.67 a+19.38 b+46.74) ve et rengi turuncudur. Yuvarlak çekirdekleri 2.3-2.8 g ağırlığında, acı ve meyve etine yapışık değildir. SÇKM miktarı % 13-15, pH 3.6-4.0 ve toplam asitlik % 1.00-1.10’dur. Meyveleri Malatya şartlarında Haziran ayı sonlarında olgunlaşır.

Polonais

Fransa’nın sofralık kayısı çeşididir. Ağaçları dik-yayvan şekilli ve orta kuvvettedir. Oval şekilli meyveleri 30-40 g ağırlığındadır. Meyve et dokusu yumuşak ve tadı mayhoştur. Meyvenin karın çizgisi belirgin ve asimetrik iki parçadan oluşur. Meyve kabuk rengi turuncu (L60.31 a+9.81 b+36.90), et rengi sarıdır. Yuvarlak şekilli çekirdekleri 2.2-2.6 g ağırlığında, tatlı ve meyve etine yarı bağlıdır. SÇKM miktarı % 13-14, pH 3.8-4.2 ve toplam asitlik % 0.80-0.90’dur. Meyveleri Malatya şartlarında Temmuz ayının ikinci yarısı olgunlaşır.

San Castrese

İtalya’nın sofralık kayısı çeşididir. Ağaçları dik şekilli ve orta kuvvettedir. Oval şekilli meyveleri 25-35 g ağırlığındadır. Meyve eti yumuşak dokulu ve ekşi tattadır. Meyvenin karın çizgisi belirgin ve asimetrik iki parçadan oluşur. Meyve kabuk (L55.27 a+11.67 b+40.39) ve et rengi turuncudur. Çekirdekleri oval şekilli, 1.9-2.2 g ağırlığında, acı ve meyve etine yapışıktır. SÇKM miktarı % 15-17, pH 3.7-4.0 ve toplam asitlik % 1.1-1.3’dir. Meyveleri Malatya şartlarında Temmuz başında olgunlaşır.

Boccuccia

İtalya’nın sofralık kayısı çeşididir. Ağaçları dik şekilli ve orta kuvvettedir. Oval şekilli meyveleri 25-35 g ağırlığındadır. Meyve eti yumuşak dokulu ve az tatlıdır. Meyvenin karın çizgisi belirgin ve asimetrik iki parçadan oluşur. Meyve kabuk (L56.55 a+12.20 b+41.55) ve et rengi turuncudur. Çekirdekleri oval şekilli, 1.6-2.0 g ağırlığında, acı ve meyve etine yarı yapışıktır. SÇKM miktarı % 15-17, pH 3.9-4.2 ve toplam asitlik % 1.0-1.10 arasında değişir. Meyveleri Malatya şartlarında Temmuz başında olgunlaşır.

Wilson Delicious

ABD’nin geçci sofralık kayısı çeşididir. Ağaçları dik-yayvan şekilli ve kuvvetli büyür. Yuvarlak şekilli meyveleri 35-45 g ağırlığındadır. Meyve eti yumuşak dokulu ve tatlıdır. Meyvenin karın çizgisi belirgin ve simetrik iki parçadan oluşur. Meyve kabuk (L56.50 a+11.14 b+40.11) ve et rengi turuncudur. Çekirdekleri oval şekilli, 2.7-3.1 g ağırlığında, tatlı ve meyve etine az yapışıktır (Şekil 19). SÇKM miktarı % 14-16, pH 3.9-4.4 ve toplam asitlik % 1.0-1.10’dır. Meyveleri Malatya şartlarında Temmuz ayının ikinci yarısı olgunlaşır.

Luizet

Fransa’nın geçci sofralık kayısı çeşididir. Ağaçları yayvan şekilli ve kuvvetlidir. Kalp şeklindeki meyveleri 45-55 g ağırlığındadır. Meyve eti yumuşak dokulu ve az tatlıdır. Meyvenin karın çizgisi belirgin ve asimetrik iki parçadan oluşur. Meyve kabuk (L62.67 a+19.38 b+46.74) ve et rengi turuncudur. Yassı-yuvarlak şekilli çekirdekleri, 2.2-2.5 g ağırlığında, tatlı ve meyve etine yapışıktır. SÇKM miktarı % 16-18, pH 3.2- 3.9 ve toplam asitlik % 1.20-1.40’dur. Meyveleri Malatya şartlarında Temmuz ayının ikinci haftası olgunlaşır.

Fracasso

İtalya’nın geçci sofralık kayısı çeşididir. Ağaçları dik-yayvan şekilli ve orta kuvvettedir. Yuvarlak şekilli meyveleri 30-40 g ağırlığındadır. Meyve eti yumuşak dokulu ve tatlıdır. Meyvenin karın çizgisi belirgin ve asimetrik iki parçadan oluşur. Meyve kabuk (L58.20 a+14.44 b+37.51) ve et rengi sarıdır. Çekirdekleri oval şekilli, 2.0-2.5 g ağırlığında, acı ve meyve etine yapışıktır. SÇKM miktarı % 14-16, pH 3.7-4.1 ve toplam asitlik % 0.7-0.8 arasında değişir. Meyveleri Malatya şartlarında Temmuz ayının ikinci haftası olgunlaşır.

Royal

Fransa’nın erkenci sofralık kayısı çeşididir. Ağaçları yayvan şekilli ve orta kuvvettedir. Meyve şekli oval ve meyve ağırlığı 30-40 g arasında değişir. Meyve eti yumuşak dokulu ve az tatlıdır. Meyvenin karın çizgisi belirgin ve simetrik iki parçadan oluşur. Meyve kabuk (L58.20 a+14.44 b+37.51) ve et rengi turuncudur. Çekirdekleri oval şekilli, 2.1-2.4 g ağırlığında, tatlı ve meyve etine az bağlıdır. SÇKM miktarı % 15-17, pH 3.2-3.5 ve toplam asitlik % 1.5-2.0’dır. Meyveleri Malatya şartlarında Haziran ayı sonlarında olgunlaşır.

Perfection

ABD’nin sofralık kayısı çeşididir. Ağaçları dik şekilli ve orta kuvvettedir. Kalp şeklindeki meyveleri 40-50 g ağırlığındadır. Meyve eti sert dokulu ve tatlıdır. Meyvenin karın çizgisi belirgin ve simetrik iki parçadan oluşur. Meyve kabuk (L55.10 a+11.09 b+42.44) ve et rengi turuncudur. Çekirdekleri yuvarlak şekilli, 2.4-3.0 g ağırlığında, acı ve meyve etine yarı yapışıktır. SÇKM miktarı % 16-18, pH4.1-4.4 ve toplam asitlik % 0.4-0.5 arasında değişir. Meyveleri Malatya şartlarında Temmuz ayının birinci haftası olgunlaşır.

 

DÜNYADA YETİŞTİRİLEN BAZI KAYISI ÇEŞİT VE TİPLERİ

 

1989’da yayınlanan Avrupa Kayısı Katalogunda (The European Apricot Catalogue) yer alan kayısı çeşit, tip ve melezleri aşağıda verilmiştir. Avrupa Kayısı Katalogunda, kayısı genetik kaynakları; kayısı çeşitleri (Apricot Cultivars) ve çeşit dışı kayıtlar (Accessions Except Cultivars) şeklinde verilmiştir. Kayısı çeşitleri, ağaç ve meyve özellikleri tescil edilmiş kayısılarıdır. Çeşit dışı kayıtlar ise çeşitli ıslah çalışmaları sonucunda elde edilmiş kayısı tip ve melezlerini kapsamaktadır.

 

Kayısı Çeşitleri 135

  

07 K 11 (1), 10 G 1078 (5), 13 G 780 (5), 139 GD 307 (5), 14 G 910 (2), 16 G 750 (5), 20 W 258 (5), 21 W 46A (5), 3 EA 333 ( 5), 3 EA 416 (5), 32 E 112 (5), 34 E 360 (5), 39 EA 430 (5), 41EA 150 (5), 46 G 970 (5), 47 EA 10 (5), 48 G 1105 (5), 48 G 1130 (5), 48 G 472 (5), 48 G 515 (5), 49 E 137 (5), 5 EA 282 (5), 5 EA 293 (5), 5 EA 387 (5), 53 E 315 (5), 6 EA 102 (5), 6 EA 114 (5), 6 EA 80 (5), 927 G1 ABR 182 (2), A 179 Delbard (5), A 180 Delbard (5), A 181 Delbard (5), Adedi (7), Ahrori (6), Ahrory (5), Ahrory (180) (6), Akita Omi (17), Albena (14), Alexander (7), Alfred (5), Alyanak (1), Amabile Vecchioni (3), Amal (7), Ambrosia (3), Ambrozia (3), Ambrozia Ranna (1), Ambrozija (3), Amor Leuch (7), Ampuis (2), Ananasny Kievsky (?), Ananasz Barack II. (12), Ananasz Barack I. (12), Ananasz Kajszı, (12), Andswee (5), Angomoar (2), Antonıanıello (3), Aprikoz (Şalak) (1), Arazami (6),  Arengi (7), Armenska (6), Arme. Seed 44 (18), Arme. Seed 48 (18), Aurel (6), A. 1570 (2), A. 1571 (2), A.1622 (2), A.1625 (2), A. 1631 (2), A.1632 (2), A.1633 (2), A. 1637 (2), A.1714 (2), A.1721 (2), A.1727 (2), A.1729 (2), A.1730 (2), A.1731(2), A.1738 (2), A.1740 (2), A.1741(2), 1758 (2), A.1791 (2), A.1792 (2), A.1793 (2), A.1794 (2), A.544 (2), Badami (19), Badenoviona (14), Badenoviona (12), Bokour (7), Barak 4 (18), Barak 6 (18), Behor Shotan (18), Belomesa (6), Bergeron (2), Bergeron (2), Bergeron Floraison Tardive (2), Bergeron (Le-2) (2), Bijla Kasna (1), Blanc Rose (2), Blenheim (5), Blenheim (20), Blenril (5), Bocot 1 (5), Bolevu Rozsa (12), Bolsoj Rannij (6), Bolton (21), Bone Fortza (?), Borjana (14), Borshi Rogea (12), Borshi Roza (12), Bosos Fele (12), Bredska (22), Bredska (23), Bronze (21), Budapest (12), Bulida (4), Bulida Mutazione A 339 (4), B-I-9 (14), Cacak’s Gold (15), Cafona (3), Cafona I (3), Cafona III (3), Caid Pigdz No 1 (8), Caid Pigdz No 2 (8), Caid Pigdz No 3 (8), California (5), California Red (21),  Candelo (4), Canino (4), Canino 252 (4), Canino İtaly, (?) Canino R 19-2 (7), Canino Tardio (4), Canino TP-PI 2 (3), Canino x Hamidi (7), Castle Bright (5), Castleton (4), Castleton (5), Cataloglu (1), Charhoud (19), Chastemi Do (19), Chastemi Yey (19), Chekar Pare Semman (19), Chekar Parsh (19), Chinese (5), Cigli (İzmir) (1), Clone 17 AFC (15),  Clone 20 AFC (15),   Clone 4 AFC (15), Clone 5 AFC (15), Clone 9 AFC (15), Clone 1 AFC (15), Conroy’s Late (21), Coray Piroge (12), Coruche 5 (25), Cot (5), Cologlu (1), Curtis (26), C.235 (12), Del Patriarcov (8), Delgochai (19), Derby Royal (5), Desfarges (2), Doroshte (19) Dourouchte Karaj (19), Doyna (6), Dr. Nascle (2), Dr.Nascle (2),  Dzakojskij Rannij-178 (6), Earli Gold (5), Early Blenheim (5), Early Devini (5), Early Divinity (5), Early Golden (5), Early Golden Apricot (5), Early Moorpark (5), Early Orange (5), Early Orange/ AG I (10), Early Red French (5), Early Ril (5), Early Bee (5), Early Cap (5), Eastern Apricot (14), Edra Ranna (1), Effekt (?), Eibel Ghas No 1 (8), Erevani (6), Ethembey (1),  Fakoussi (7), Farmingdale (5), Festivalna (14), Festivalna (6), Flamingold (5), Frimlova Umerka (23), Goldcot (5), Goldcot A4 (5), Goldcut (5), Golden Gem (5), Goldrich (5), Gordon’s Seedling (21), Hacihaliloglu (1) Haggith (26), Hamidi (7), Harcot (26), Harglow (26), Hargrand (26), Harlayne (26), Harogem, (26), Hasanbey (1), Heiwa (17), Hellin 1182 (5), Henderson (5), Henderson (26), Hersonska (6), Hindu-Kush (9), Holubova (23), Hunter (24), Hw 408 (26), Hybrid Hja 19 (5), Hybrid Hja 28 (5), Hybrid Hja 31 (5), Hybrid Hja 32 (5), Hybrid Hja 33 (5), Hybrid Hja 36 (5), Irwin (24), Ivonne Liverani (3),  Iztochna (14), İmrahor (1), İribirgen (1), Jantarnyj (6), Jaubert Foulon (2), Jouyska (1), Julskij 205 (6), Junskii (6), Kabaaşı (1), Kadıoglu (1), Kaissi Ahaz (19), Karacabey (1), Karola (23), Kasna Roza (14), Katy Kot (5), Kechkemetska Ruzha (12), Kermanshah (19), Kesei Lapos kajszi (12), Keshtey Roge (12), Kesoi Ananasz (12), Kesoi Eresu Magyar Kajszi (12), Kesoi Magyar Kajszi (12), Kersoi Rozsa Borsi Fele Valtoza (12), Kesoi Rozsa Kajszi Valtozat (12), Kersoi Viragzasu Magyar Kajszi (12), Kesy Ahar (19), King (5), Kishinevska (6), Kishinevska Ranna (6), Kisinevsky Rany (23), Kosmolec (6), Kosmolec Kiricinski (6),  Kosomoletz (6), Koshi Omi (17), Kost Juzenska (6), Kost Juzeskii (6), Kost Juzenskij (6), Kost Yuzhensk (6), Krasni Partizan (6), Krasnii Partizan (6), Krasij Partizan (6), Krasnoscekij (6), Krasnoscoki (6), Krasnostchokii (6), Krasznoscsokij Pozonij (6), Kurban Merare (19), Kurukabuk (1), Lasguerdi Mached (19), Ligethi Oriash (12), Lorinci Rakovszki Tipusu Kajsz (12), Luizet (2), Luizet A 717 (2), Luizet CTIFL (2), Luzi Maker (18), Luzi Salman (18), M 119 (23), Macar (1), Madjarska (12), Madjarska Najbolja (12), Magyar Kajszi Tipus (12), Mahmudun Erigi (1), Mailot Jaune Quillaume (2), Malayer (19), Mansfield Seedling (21), Mansouri No 15 (8), Mari De Cenad (29), Mari De Cenad (12), Maria Ferez  (8), Maria Natilde (3), Marculesti (29), Marculesti 17/2 (29), Marculesti 22/6 (29), Marculesti 69/5 (29), Marculesti 19 (29), Marouch No 11 (8), Marouch No 14 (8), Marouch No 6 (8), Marouch No 4 (8), Mashad Rezaye (19), Mayeros (4), Ma- 170 (2), Ma-238 (2),  Ma-46 (2), Mech Mech Ams 10/7 (7), Mech Mech Ams 12/14 (7),  Mech Mech Ams 15/12 (7), Mech Mech Ams 2/1 (7), Mech Mech Ams 6/2 (7), Mech Mech Ams 9/10 (7), Mech Mech I (7), Mech Mech III (7), Mech Mech IV (7),  Mei Hwang (11), Mektep (1), Melitopoljska Rana (6), Melitopolska Rana (6),  Melitopolsky Ranny (6), Mishmish Kadurie 10 (18), Modesto (4), Modesto (5), Moldavskii Krupnopl. (6), Monaco Bello (3), Moniqui (4), Moniqui Borde (4), Moniqui Come Amariello 1874 (4), Moniqui Fino (4), Mono (5), Montgamet (2), Moongold (5), Moorpark (5), Morden 604 (26), Morden S-2E-13-14 (26), Marocco (24), Morocco Apricot (21), Mund (29), Murfatlar (29), Murgab (26),  Mushanski Velikan (2), M- 90 A (23), M.Princess (12), Nagydorogi Magyar Kajszi Klon (12), Nagyszombati (12), Nancy (2), Nassiry (19),  Neptun (29), New Castle (5), New Castle Early (5), New Perfection (5), Nikitski (29), Nikitskii (6), Nikitskij (6), Nugget (5), Nugget (2), Nuggetvokiasnij (5), N.J.A 1(5), N.J.A 19 (5), N.J.A 2 (5), N.J.A 20 (5), N.J.A.30 (5), N.J.A 31(5), N.J.A 32 (5), N.J.A 33 (5), N.J.A 34 (5),N.J.A 35 (5), N.J.A 37 (5), N.Y.470 (5), N.Y.480 (5), Oblong (8), Oranzevo Krasni (6), Oranzevo Krasnij (6), Oranzevo Krasnyj (6), Oranzevo Krasnyj (23), Oranzhevo Krasny (6), Oranzhevo Krashii (6),  Ordubat (1), Orias Magyar Kajszi (12), Orit (18), Overn (2), Oydavska (11), Palesteyn (28), Palsteyn (28), Patriarca (4), Patriarca Temprano (4), Patterson (5), Paviot (2), Paviot (30), Paviot (4), Paviot. Mal. (2), Peeka (28), Perfection (5), Perfection Apricot (5), Persiana (1), Phelps (5), Philipopol (14), Piet Cillie (28), Pine Apple (2), Pioneer (29), Pobeditel (6), Polessky Krupnoplodny (?), Polonais (2), Polonais Boulard (2), Ponnack’ S Moorpork (24), Portici  2 (3), Portici  5 (3), Portici 6 (3), Portici No 2 (3), Portici No 6 (3),  Precoce De Boulbon (2), Precoce De Boulbon ABR 78 (2), Precoce De Colomer (2), Precoce De Miandoat (19), Precoce De Montplaisir (2), Precoce De Portugal (?),  Precoce De Portugal (2), Precoce De Tyrinthe (10), Precoce De Tyrinthe (2), Precoce D’I Mola (3), Priana (2), Proyma (1), Pseudo Royal (5), Pui - Sha- Sin (26), Quardi (7), Rakovska (23), Rakovskeho (23), Rakovski (27), Rakovsky (6), Rakowsky (?), Ranii (6), Razzi (19), Re Umberto (3), Reale D’Imola (3), Reeves (5), Reliable (2), Reliable (5), Riland (5), Rival (5), Rival (26), Rives (2), Roksana (9), Rouge De Fournes (2), Rouge De Mauves (2), Rouge De Rivesaltes (2), Rouge De Sernhac (2), Rouge Du Roussillon (2), Rouge Du Roussillon .ABR. 341 (2), Rouge Du Roussillon .ABR.343 (2), Rouget Du Roussillon. ABR. 371 (2), Rouge Du Roussillon .ABR. 79 (2), Rouget De Sernhac (2), Royal (2), Royal A622 (2), Royal Rosa (5), Ruzova Rana (23), Ryahovska Kasha (14), Sabinovska (23), Sabinovska Le- 220 (23), Sakı-2 (1), Sakıt-6 (1), Salah (6), Sam (1), San Castrese (3), San Francesco (3), Santunska (11), Saturn (29), Saturn 23/4 (29), Sayeb (7), Scout (5), Screara (2),  Sekerpare (1), Selecta Cheff 1 (25), Selecta Cneff 4 (25), Selecta Cneff 5 (25), Selecta Cneff A (25), Selecta Cneff B (25), Selecta Cneff C (25), Selena (29), Selena R 3,5/14 (29), Sercore (?), Shippley Early (8), Siliterska Rana (14), Silistra 404 (14), Silistra Late (14), Silistrenska Kasna (14), Sinferopolsk (6), Siot Merare (19), Sirena (29), Skaha (26), Skaha (2), Smena (6), Somo (13), Sophia (26), Stark Early Orange (5), Steana Rosie (29), Stella (5), Stella Apricot (26), Stevens Favourite (21), Siyahua Rosh (29), Sogancı (1), Sulina (29), Sulmona (29), Sundrop (26), Sunglo (26), Sunglo (5), Sungold (5), Szadai Magyar Kajszi II. (12), S.H.A 47 (5), S.H.A 50 (5), Tabarze Chabaskan (19), Tardif Rouge Delbard (2), Taylors’ Seedling (21), Tchervenobuzka (6), Tentazione (8), Tilton (5), Tiltonno (3), Timpurii De Arad (29), Timpurii De Bükresti (29), Tirziu De Bucharest (29), Tirziu De Bucharesti (29), Tivoli (?), Tokaloglu (1), Tomcot (5), Trendafirii (29), Trevatt (24), Trhenhar No 2 (8), Trenhar No 4 (8), Turfanda (Eskimalatya) (1), Turfanda (İzmir) (1), Tyrinthos (10), Umberto (1), Umberto (29), Umberto (3), Ungarische Beste (12), Ungarische Beste Landersdorf (12), Ungarish (12), Ungarish Beste (12), Ungarish C-235 (12), Ungarska 319 (12), Ungarska 331 (12), Ungarska Kaisiya (12), V 66 052 (26), Valnur (5),Veecot (26), Velazquez (4), Velkopavlovicka (23), Velkopavlovicka LE-10/1 (23), Velkopavlovicka LE-11/1 (23), Velkopavlovicka LE-12/1 (23), Velkopavlovicka LE-12/2 (23), Velkopavlovicka LE-19/2 (23), Velkopavlovicka LE-6/1 (23), Velkopavlovicka LE-6/1P (23), Velkopavlovicka LE- 6/2 (23), Velkopavlovicka LE-7/1 (23), Velkopavlovicka LE- M-45 (23), Velkopavlovicka LE-M-48 (23), Velkopavlovicka LE/11/1 (23), Venüs (29), Viceroy (5), Viceroy (26), Villiard (29), Villiard (2), Vimpel (6), Vivagold (26), VS-09/12 (23), VS-25/38 (23), VS-51/3 (23), VS-51/4 (23), VS- 9/83 (23), Warley Peach (5), Wenatchee (5), White Flesh (6), White Late (5),Wilson Delicious (5), Wurtenberska (31), Yantarnii (6), Yerli Kagisi (5), Young’s Late (21), Zaicur (5), Zemljanichni (6), Znojemska (23).  

 

 

Çeşit Dışı Kayıtlar (Kayısı Tip ve Melezleri) 

 

12 Kadıoglu (1), Hacıhaliloglu (1), Şeftalioglu (1), 25.26 Hacıhaliloglu (1), 28 Hacıhaliloglu (1),    30.31 Hacıliloglu (1), 31 Hacıhaliloglu (1), 34 Hacıhaliloglu (1), 3-25-25 (1), 51/5-B (12), 597/19 (12), 906/4 (12), A 2 (13), A 6 (13), Abate (3), Ablugoz (1), Ablugoz  İzmir (1), Abricote De Nicole (2), Abricote De Samarkande (14), Acoua Del Serino (2), Acoua Delino (3), Adonyi Kajszi 1. (12), Adonyi Kajszi 2. (12), Agerik (1), Aidemirska Ranna (14), Aitoska Ranna (14), Ajami (?), Ajami Mourry (?), Alanya (1), Alberge Precoce De Tours (2),  Alberghico De Confitar (4), Alberghico De Confitar (4), Albicocco Pecocissimo (3), Alejandrinos (4), Alessandrino (3), Almond Shaped (12), Alyanak Sultanhisar (1), Ananasni (6), Ananasnij (6), Ananassa (3), Angoumois (2), Antones (4),  Antonianiello (3), Apostagi Kesei Nagy 19/1 (12), Aronzo (3), Arrogantes (4), Arzami (6), Arzami 125 (6), Augusztus Elejen Ero Kajszi (12), Badacsonyi Kajszi (12), Badrousi (?), Bajai 7. (12), Bajai   Orias (12), Baladi (?), Ballestrieri (3), Bandiera Rossa (3), Baneasa (29), Baneasa 12-8 (29), Baneasa 6/3 (29), Baneasa 1-3 (29), Baneasa 28/27 (29), Baneasa  29/4 (29), Baneasa 30/29 (29), Baneasa 33/13 (29), Baneasa 7-28 (29), Baracca (3), Barese (3), Beauge (31), Bebeco (10), Bebecou (10), Bebekou (10), Bedri (?), Bekesi Orias (12), Belle D’Imola (3), Bella Di San Giuliano (3), Bianco Precoce (3), Blanchet (2), Blanco De Murcia (4), Boccuccia (3), Boccuccia Di Eboli (3), Boccuccia Grossa (3), Boccuccia Liscia (3), Boccuccia Liscia I (3), Boccuccia Spinosa (3), Bokodi Korai Laszlo Kajszi II (12), Breda (3), Breda (23), Bredase (22), Broskvova (23), Brusca (3), Bulida A (4), Bulida B (4), Bulida C(4), Bulida F (4), Bulida G (4), Buttianese (3), Cacak’s Flat (15), Cais Trandafiniu (29), Caldesi 1 (3), Callatis (29), Canahueca (4), Canakkale (1), Canerias (4), Canino Sp- PI-1 (3), Cannetta (3), Cardinale (3), Carmelos 803 (4), Carrascal (4), Carrillos (4), Cassani 1 (3), Cassani 2 (3), Cassani 3 (3), Ceccona (3), Cegledi 235 (12), Cegledi 712 (12), Cegledi Bibor (12), Cegledi Bibor C 224 (12), Cegledi Mamut (12), Cegledi Orias (12), Cegledi Orias C 225 (12), Cegledi Orijas (12), Cekirge 52 (1), Cerasiello I (3), Cerasiello II (3), Cerasona (3), Cesana (3), Chalak (?), Change (6), Chasiotika (10), Checmi (4), Chenia 1 (1), Chicanos Blancos Gordos (4), Chicanos Pequenos Rosados (4), Cibo Del Paradiso (3), Cieza 2.3 (4), Cinska Usl N. 2 (6), Cipolla (3), Clabi (18), Clabi 10 (18), Claudia (3), Coloraos (4), Comice De Toulon (2), Comune (3), Contoli (3), Corbato (4), Core Piccioni (3),Corona Quartuccio (3), Corot (2), Cortos Luna (4), Cortos Nova (4), Cr 10-5 (3), Cr- 2.63 (29), C.R. 2-63 (?), Cricot (?), Crisommene (3), Crvena Madzarka (15), Csungos Kajszi (12), Cuneo (3), Currot (4), D 3 R 29 T 50 (?), D – 1(23), Damaschino (3), Damasco Abanilla (4), Damasquina (4), De Compot (29), De Jouy (2), De Olanda (?), De Su Ley (4), Dejanus (6), Derby Royal (20), Detskii (6), Diamantopouldu (10), Dietrich (?), Dima (6), Diosos (4), Dobrudja (14), Dobrudjanska (14), Dobrudjanska Kasna (14), Doubrudjanska Rana Bela (14), Dobrudjanska Ranna (14), Dolgocutna (15), Dom Gaetano (3), Donato (3), Drsta (14), Drerova Kasna (14), Drjanovska Kasna (14), Dryanovska Kasna (14), Dulche De Vishani (29), Durona (2), D’Alessandria (3), Early Kishinev (?), Ebolitana (3), Elonne Ereche (3), Erken Agerik (1), Eugenios (4), Felices (4), Fenomenos (4), Feraby (?), Ferez (4), Feriana (4), Fernando Hoya (4), Fernanados (4), Fertile Di Chatenay (2), Fiorentino (3), First IMola Gold 1 (3), Fontana (3), Fracasso (3), Frances 2.2 (4), Francese (3), Frasco (3), Fronne Fresche (3), Frühmarille Aus Kittsee (27), Galta Rocha (4), Gec Aprikoz (1), Gec Aprikozu (1), Germania (3), Giletano (4), Giletano 259 (4), Ginesta (4), Giorgio A’ Cotena (3), Gitano (4), Gloride D’ Auvergne (2), Goldstrike (5), Goldtropfen (2), Goliat (12), Golyasori Korai (12), Golyasori  Orias (12), Gornooryahovska (14), Gönci (12), Gönci EE- 1 (12), Gönci Sarga (12), Grana (3), Grana Di Albenga (3), Grossa Del Giardino (3), Grossa Rossa D’Alessandria (3), GT 1 (?), Guaguas(4), Guillaume (2), Gyareleji Kajszi (12), Hacıkız (1), Hafzi Hatif 7/53 (1), Hamwi Bakkir (?), Hatif 721 (?), Hatif De Colomer (2), Hatif Duclos (2), Hatif Hatif (?), Hemskerk (?), Hersanski 26 (6), Hinduka Apricose (31), Hirmanlı (1), Hosroveny (6), Houcall (2), Hoya De Parra 582 (4), Hueso Dulce (4), Hybrid 10-16-45-1 (16), Hybrid 252 (16), Hybrid 2-25-22 (16), Hybrid 5-17-103 (16), Hybrid 5-17-29 (16), Hybrid 5-7-41(16), Hybrid 5-8-1 (16), Hybrid 5-8-8 (16), Hybrid 5-8-80 (16), Hybrid 6-10-45-A (16), Hybrid 9-83 (23), Hybrid Va 11/5 (23), Hybrid Va 13/5 (23), Hyperproimo Porou 827), Igen Kesoi Rozsa (12), İsmailaga (1), Jistrenca (?), Jubilee 1944 (14), Jubileina (6), Jubileinij Novij (6), Jubileinin Navoi (6), Jubilejna (6), Juniusi Korai (12), K 1/2 (12), K 3/10 (12), Kableshkovska (14), Kabkeshkovska Ranna (14), Kalisarifi (1), Kamber (1), Kamelya İzmir (1), Kamenicky (23), Karacsondi (12), Kayısı Erigi Nigde (1), Kecskemet (12), Kecskemeter (12), Kecskemeter Aus Mautern (27), Kec-Psar (6), Kelenvolgy 4 (12), Kesei Csucsos (12), Kesoi I.(12), Kesoi Kajszi (12), Kesoi Lapos Kaiszi Dunavecse (12), Kesoi Selyem Kajszi (12), Kets Pshar (6), Kisinevska Rana (6), Kisinev 5-7-101 (6), Kisinev 7-1 (6), Klabi Oum-El-Fahem (18), Klosterneuburger (31), Klosterneub-Higartsb-Mautern (27), Korai Kajszi II. (12), Korai Kajszi I. (12), Korai Magonc (12), Korai Nagy Sarga (12), Korai Oreg (12), Korai


 

Orias Kajszi (12), Korai Zamatos (12), Kreposta (14), Krupna Lisicanka (15), Krupna Rana (15), Krupna Ranka (15), Laszlo Kajszi I. (12), Late Peach (14), Leto (6), Le-1041 (23), Le 1280 (23), Le-1328 (23), Le-1402 (23), Le-1446 (23), Le-805 (23), Le-809 (23), Le-836 (23), Le-946 (23), Le-984 (23), Liabaud (?), Liabaut (?), Liberato(4), Limoncella (3), Litoral (29), Loozi ((18), Lozi Abiad (?), Lyaskovska (14), Maestres (4), Maggese (3), Magiar Kajszi (12), Mague (4), Magya Kajszi (12), Magyar Kaisi (12), Magyar Kajszi (12), Magyar Kajszi Andornaktalyai (12), Magyar Kajszi Szeru (12), Maiolino De Menfi (3), Mala Hierba (4), Malatya (1), Malatya (İzmir ) (1), Mamaia (29) Mammano (3), Mandel Grosse (3), Mandorla Dolce (3), Mandorlon (3), Mandorlone (3), Manicot (2), Manyni (?), Marhula Cierna (23), Mari De Marculesti (29), Marraneros (4), Martello (3), Masis (6), Mauricio(4), Maurricios (4), Mayanska Rana (15), Mayeros (4), Menace (3), Meraviglia (3), Millioner (31), Miqueros (4), Mitzourinskii (6), Mk 132 (12), Mk 135 (12), Mk 137 (12), Mk 138 (12), Mk 150 (12), Mk 153 (12), Mk 164 (12), Mk 165 (12), Mk 170 (12), Molodoi (6), Mon Plaisir (2), Monaco (3), Monaco I (3), Montedoro 900 (3), Mosc Gold (?), Mosos (4), Mouchbah Deirelzor (?), Mouchbah Lozi (?), Moucbah Mourry (?), Moustakawi (?), Muhittin Bey (1), Muscat (2), Muscat Tardif (2), M-Le-1 (23), M-Va-1 (23), M-Va-2 (23), M-Va-3 (23), M-Va-4 (23), M.K. A.J. (12), Magkeresi (12), Najranija Lisicanka (15), Najranija Silistrinska (14), Namsijska (2), Nennella 921(3), Nonno (3), Nostrana (3), Nostrano (3), NR 86/V-2 (13), Obilent (6), Occhiorosso (3), Ojaico (4), Orisas Kajszi (12), Orru Quarto (3), Ottavianese (3), Oum Houssein (?), O’Pazzo (3), Pacorros (4), Paese (?), Palabras (4), Palau (4), Pallat 30), Palummella (3), Palummella II (3), Paolona (3), Particolare (3), Paşa Mişmişi (1), Pasquale (3), Pastyrik 146 Slov. Skora (23), Pazza (3), Peche De Nancy (2), Pelese Correale (3), Pelese Di Giovanello (3), Pelese Di Giovanniello (3), Pellecchiella (3), Pellerd 3 (12), Pepito (4), Pepito Del Rubio (4), Pepitos Blancos (4), Percoco (3), Perens (3), Pericales (4), Perla (2), Perla (4), Perla 804 (4), Pernsky Semenac (6), Persicara (3), Persicini Piccola (3), Pimentoneros (4), Pittore (3), Plateados (4), Ploska Rumena (14), Plovdiv Late Blossoming (14), Podoltchinsk (6), Poizat (30), Poizat (2), Pollastrella (3), Ponte Latone (3), Prakovna Kasna (14), Precoce Candioli (3), Precoce De Civezza (3), Precoce De Sernhac (2), Precoce Di Civezza (3), Precoce Di Ferrara (3), Precoce Di Firenze (3), Precoce Di Loano (3), Precoce Di Montplaisir (2), Precoce Di Nancy (2), Precoce Di Sicilia (3), Precoce Di Toscana (3), Precoce Di Villa Spada (3), Precoce D’İtalia (3), Precoce Gialla (3), Precoce Golinelli (3), Precoce Puget (2), Precoce Raffini (3), Precocissima (3), Precocissimo (3), Prete (3), Prete Bello (3), Prete P 52 (3), Prima (3), Prosenishka Ranna (14), PS 1 (23), Punciudu (3), Puzo (3), Qualig (?), Quattova (3), Rapareddo (3), Real Fino (4), Reale Dimola (3), Reale D’İmola Precoce (3), Reale Precoce Golinelli (3), Reale Sel Capanno (3), Reales Cortos (4), Regina (3), Requerdo De Buon Amigo (4), Ritou (2), Rjahovska Kasna (14), Robeyrenc Thermo (2), Roches (4), Rojo 2.5 (4), Rojo Carlet (4), Romolo (3), Rose (2), Rosii Tempurii (29), Rossa (3), Rossolella (3), Roxburgh Red (?), Royer (2), Rozsa Barack Balloszög (12), RR 16-36 (?), Ruiz (4), Saharistij (6), Sakıt I. (1), San Nicola (3), Sant’ Ambrogio (3), Sant’ Antonio (3), Sarga Barack (12), Saritzu I (3), Saritzu II (3), Sartenes (4), Sauries Sf 78-6 (?), Sayeb (2), Sbano (3), Scassulillo (3), Schiavona (3), Scromnyi (6), Sel 927 (2), Selvatico Compatto (3), Semisuppose’ De Bordaneil (2), Septemvriisk (14), Sebtemvriska (14), Serpe (3), Setacciara (3), Shermina (12), Silistra 252 (14), Silistra Rona (?), Silistra x Ananas (29), Silistrenska Kasna (14), Silistriska Rana (14), Silistriska 128 (14), Silvana (29), Sirena (29), Slava Djurga (23), Sono Quero (4), Sorrentina (3), Stella /Ag 2 (10), Stella /Ag 3 (10), Stella /Ag 1 (10), Stradona (3), St. Ambroise (2), Sucre De Holub (2), Sucre De Holub Ameliore (2), Superhatif  (2), Surjani Kajszi (12), Susnyari Korai Kajszi (12), Szegedi Mammut (12), Szeptemberi Barack (12), Taddeo (4), Tadmoury (?), Tammouzy Houlou  (?), Tammouzy Mourry (?), Tardif De Bordaneil (2), Tardif De Bordaneil I (2), Tardif De Bordaneil II (2), Tardif De Bordaneil III (2), Tardif De Bordaneil VI (2), Tardif De Bordaneil N. 1 (2), Tardif De Bordaneil N. 2 (2), Tardiva D’ Orleans (2), Tarnoki Barack (12), Taviello (3), Tekeler (1), Tempranos De vera (4), Tempurii De Chisinao (29), Timpurii De Chisinau (?), Tokaloglu (İzmir) (1), Tokaloglu (29), Tokaloglu (Erzincan) (1), Tokaloglu (Konya Eregli) (1), Tokaloglu (Yalova) (1), Tomis (29), Tonda Di Costigliole (3), Tonda Di Tossignano (3), Toreros (4), Törökbalinti Kajszi (12), Trandafiniu (29), Tre P (3),Tros Oranje (22), Trujillos (4), Tyrinka (10), Tziganeshti (29), Uleanos (4), Ulena (29), Ungherese Gialla (3), Ungherese Piccola (3), Uriase De Pecs (29), Va 200vb  13/5 (23), Va A2/6 (23), Valenciano Galta Roja (4), Valenciano Glorieta (4), Valenciano Nuevo (4), Valleggia (3), Valleggia P 148 (3), Valnur (2), Valvenosta (3), Valvenosta 1 (3), Valvenosta 2 (3), Valvenosta 3 (3), Valvenosta  4 (3), Valvenosta 5 (3), Valvenosta 7 (3), Venosta (3), Vicario (3), Vicienzo E Maria (3), Victor (6), Vidal 1575 (4),Vila Franca Lindo (25), Vila Franca De Xira (25), Vnuk Krasnoscekogo (6), Voccuccia (3), Vs 12/41 (23), Vs 27/8 (23), Vynoslivyj Russkij (199), (6), Wazary (?), Wegierska C-235 (12), Wegierska Wezesna (12), Yegen Eski Malatya (1), Yerli İzmir (1), Zahabi (3), Zaicur (2), Zaleszczycka (13), Zamorozoustojcivi (6), Zard (6), Zeleiska (?), Zeppa Di Sisco (3), Zeppona (3), Zimostojki (6), Zimostojkij (6), Zoria (6).

 

(1) Türkiye,  (2) Fransa, (3) İtalya, (4) İspanya, (5) ABD, (6) Rusya, (7) Tunus, (8) Fas, (9) Afganistan, (10) Yunanistan, (11) Çin, (12) Macaristan, (13) Polonya, (14) Bulgaristan, (15) Yugoslavya, (16) Rusya, (17) Japonya, (18)  İsrail, (19)  İran, (20) İngiltere,  (21) Yeni Zelanda,  (22) Hollanda,  (23) Çekoslovakya, (24) Avustralya   (25) Portekiz, (26) Kanada, (27) Avusturya, (28) Güney Afrika, (29) Romanya, (30) Şili, (31) Almanya

 

 

135 Katalogun yayınlandığı tarihten sonra Tarım Bakanlığı tarafından tescil edilen ülkemize ait kayısı çeşitleri listeye dahil edilmiştir