Hakkımızda / Yasal Bilgiler


YASAL BİLGİLER
Malatya Apricots genel merkez:
 
Malatya Apricots web editoryal sorumluluğu: Bayram Murat ASMA
Malatya Apricots web ekibi
 
Webmaster Ertuğrul Doğanşahin 
Malatya
Telefon numarası: +90 539 55 34034
 
Malatya Apricots bu siteyi kişisel bilgilerin sunulması, kullanıcıların eğitilmesi ve iletişim 
amacıyla kullanır. Siteye istediğiniz gibi göz atabilirsiniz. İzinsiz olarak yeniden 
üretilmesinin yasak olduğu metinleri ve fikri mülkiyet haklarının korunduğu metinleri üçüncü 
şahıslara iletmemek kaydıyla şahsi kullanım ve ticari olmayan amaçla kullanım için sitedeki 
bilgileri kopyalayabilirsiniz. Malatya Apricots’tan önceden yazılı izin alınmadığı müddetçe 
metinler, resimler, animasyonlar, film klipleri, video klipler, ses bantları dâhil olmak üzere 
herhangi bir site içeriğini ticari bir kazanç sağlamak amacıyla dağıtmanız, değiştirmeniz, 
başkalarına aktarmanız, yeni adres vermeniz, yayımlamanız veya kullanmanız yasaktır. Siteye 
erişim ve sitenin kullanımı aşağıdaki şartlar (“Genel Şartlar”) ve yürürlükteki yasalar ve 
umumi hukuk kuralları dâhilinde olmak üzere genel kurallar çerçevesinde olmalıdır. 
 
Siteye girmek, siteyi görüntülemek ve siteye göz atmak dâhil olmak üzere sitenin kullanımı 
herhangi bir ön koşul veya hariç tutma olmadan bu şart ve koşulların kabul edilmesini 
gerektirir, aksi takdirde kullanıcı ve Malatya Apricots arasındaki diğer her türlü anlaşma 
geçersiz olur.
 
Genel Şartlar
Aksi açıkça belirtilmediği müddetçe bu sitenin tüm içeriği Malatya Apricots’a aittir ve 
Malatya Apricots’ın yazılı iznine sahip olmayan kişiler tarafından kullanılamaz ve sadece 
sitede belirtilen genel şartlar doğrultusunda kullanılabilir. Malatya Apricots, fikri veya 
diğer mülki haklarının üçüncü şahıslar tarafından ihlaline ilişkin olarak bu sitenin 
kullanıcılarının zararını karşılayacağına dair kefil olmaz ya da bu sitenin kullanılması 
sonucu üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmeyeceğini garanti etmez.
 
Malatya Apricots bu sitedeki bilgilerin doğru ve güncel olması için gerekli işlemleri 
gerçekleştirecektir. Buna rağmen, bu sitedeki bilgilerin tamamının veya herhangi birinin doğru 
veya güncel olduğu yönünde bir garanti verilmez ve site içeriğindeki herhangi bir hata veya 
kusura ilişkin olarak sorumluluk üstlenilmez.
 
Kişisel bilgiler, yorumlar, öneriler, fikirler, teknik bilgiler, sorgular veya şikâyetler 
dâhil olmak üzere veri içeren her türlü bilginin ister e-posta, ister başka bir kanal 
vasıtasıyla bu siteye gönderilmesi durumunda bunlar kamu malı olarak görülür ve gizlilik veya 
fikri mülkiyet hakları verilmez. Bu gibi bilgilerin alıcısının veya alıcısı olmayanların veya 
bu durumun yol açacağı sorunların sonuçlarının sorumluluğu da üstlenilmez. Malatya Apricots bu 
nedenle bunun gibi her türlü bilgiyi kullanmakta veya yayımlamakta serbesttir ve diğer ülke 
veya ülkelerdeki şubelerinin veya iş ortaklarının tamamının ve herhangi birinin adına bu 
bilgileri ticari amaçla kullanma hakkına sahiptir. Diğer bilgilerin yanına buna özellikle ürün 
geliştirme, her türlü ürünün veya kayısının tohumu türü tasarımı ve imalatı ve satışı veya 
ticari amaçla kullanımı dâhil değildir.
 
İster kişiye veya mülke isterse de Malatya Apricots’a ait olsun bu siteden kopyası alınan tüm 
resimler izne tabi olarak kullanılır. Genel Şartlar veya sitedeki metinler açıkça izin 
vermediği sürece siteyi kullanan kişilerin veya diğer şahısların resimleri kullanması 
yasaktır. Resimlerin izinsiz olarak kullanılması telif hakkının, ticari veya servis 
markalarının veya diğer fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesine neden olur ve özel ve aile 
hayatı çiğnenir veya halkla ilişkiler ve iletişimle ilişkin kurallara karşı gelinmiş olur.
 
Bu sitedeki ticari unvanlar, markalar, logolar, ayırt edici işaretler, telif hakkı, servis 
markaları ve ticari markalar (bunların yanı sıra özellikle genelde ‘Marka Kimliği’ olarak 
bilinen unsurlar hariç) kayıtlı olsun ya da olmasın Malatya Apricots’a veya üçüncü şahıslara 
aittir. Yasal sahibinin önceden yazılı izni alınmadan bu sitedeki hiçbir şeyi hiçbir 
kullanıcının kopyalamasına veya Malatya Apricots’ın veya üçüncü tarafın Marka Kimliğine ait 
herhangi bir parçanın hiçbir şekilde kullanılmasına izin verilmez. Ayrıca şu anda yürürlükte 
olan Genel Şartlarda açık şekilde izin verilmediği sürece bu sitedeki bilgilerin ve ticari 
resimlerin kullanılması yasaktır. Herhangi bir ihlal durumunda gerekli yasal işlemleri 
başlatmak da dâhil olmak üzere Malatya Apricots fikri mülkiyet haklarını sonunda kadar takip 
eder.
 
Malatya Apricots, bu siteye link veren siteleri onaylamamıştır ve o sitelerin içeriğinden 
sorumlu tutulamaz. Link veren harici siteye erişiminden ve bu linkler aracılığıyla bulunan 
bilgilerin kullanılmasından kullanıcın kendisi sorumludur.
 
Bu sitedeki yazılım, Fransa, ABD , Türkiye veya dışarı aktarıma ilişkin olarak başka ülkelerde 
yürürlüğe konmuş kanunlara tabidir. Bu siteden herhangi bir bilgi kopyalamadan veya alamdan 
önce kanunen kullanımının uygunluğunu kontrol etmek kullanıcının sorumluluğu altındadır.
 
Malatya Apricots dilediği zaman Genel Şartlarda değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı 
tutar. Yapılan her türlü değişiklik site kullanıcılarını bağladığından dönem dönem buraya 
gönderilen Genel Şartların uygunluğunu kontrol etmek amacıyla bu sayfanın düzenli olarak 
ziyaret edilmesi tavsiye edilir.